21. listopadu

21. listopadu

Doba čtení: 1 minuta

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota. (J 19,17)

Nesl svůj kříž za hradby města, aby byl popraven jako zločinec. Byl jedinou osobou, která kdy mohla nést tento kříž. I když o ten fyzický kříž se podělil s nějakým Šimonem z Kyrény (Lk 23,26), to, co tento kříž znamenal, nemohla na sebe vzít žádná stvořená bytost, to mohl nést jenom Syn Boží. Břemeno tohoto kříže bylo tak neúnosné, že i Pán Ježíš v Getsemane volal k Otci, aby zbavil tohoto kalichu, pokud je to možné. Jaká sláva a jaká radost pro nás je potom v jeho slovech: „Ale ne jak já chci, ale jak ty chceš!“ Díky, Pane, za tvůj kříž, díky za to břemeno, které jsi na sebe vzal, díky za to, že jsi ho nesl místo nás, hříšníků.

Přidat komentář