Všechno, co mám, je vlastně tvé

Doba čtení: 12 minut
Petr Kulík

Milí bratři, milé sestry, naše děti se často rozčilují, když jim někdo bere jejich hračky. S pláčem křičí: To je moje! Přetahují se se sourozenci, nebo s kamarády o autíčko či panenku a my slyšíme ten nervy drásající spor: To je moje. Já jsem to dostal k narozeninám. Ale ty sis taky půjčoval moje hračky. A já jsem ji teď měl první. Ani dospělí lidé se čas od času takovému slovnímu a žel i ručnímu přetahování nevyhnou. Hádky o dědictví po předcích jsou běžné i mezi lidmi, kteří se jinak mají docela rádi.

Jan Theofil Elsner (1717–1782) a jeho kancionál

Doba čtení: 7 minut
Jaroslav Kernal

Jan Theofil Elsner, potomek českých exulantů, byl kazatel reformovaného sboru českých exulantů v Berlíně. Narodil se v Polsku a pocházel z rodiny, která se hlásila k polské větvi Jednoty bratrské, které však na začátku 18. století už byla přičleněna k reformované církvi. Po studiích v polském Lešně, pruském Berlíně, holandském Leydenu působil nejprve jako učitel na gymnáziu v Lešně, po dvou letech se stal kazatelem Heyersdorfu v Poznaňsku a od roku 1747 byl až do své smrti kazatelem českého reformovaného sboru v Berlíně.

Živé a mocné Slovo Boží

Doba čtení: 4 minuty
Charles Spurgeon

Jak často jsme viděli, že se Slovo stalo účinným pro útěchu! Jak to vyjádřil jeden bratr v modlitbě, je těžké jednat se zlomenými srdci. Jak bláznivě jsem si připadal, když jsem se snažil vyvést vězně z hradu Obra zoufalství! Jak těžké je přivést sklíčenost k naději! Kolikrát jsem se pokoušel polapit svou zvěř všemi mně známými způsoby, ale když už jsem ji měl téměř na dosah, vyhrabala si ta potvora další díru! Už jsem jí vykopal z dvaceti, ale pak jsem musel začít znovu.

Editorial

Doba čtení: 1 minuta
Jaroslav Kernal

Skutečně to vypadá, jako že se celá země od základu hroutí. Jedna špatná událost stíhá druhou, Slyšíme o válkách, zemětřeseních, po­vstává národ proti národu, dochá­zí k nejrůznějším přírodním katastro­fám. Ale Boží děti by neměly být překvapené, protože Pán Ježíš o všech těchto věcech mluvil. Musí to tak být dříve, než přijde konec. Což nutně neznamená, že konec je za dveřmi, i když se to tak může zdát a mnozí o tom mluví. Ale Pán si ponechal čas svého příchodu ve své moci. Jeho příchod bude plný slávy a moci, bude naprosto překvapivý, a leckteří jím budou zaskočeni. Boží děti k nim ale patřit nebudou.

Soli Deo Gloria č. 36

Doba čtení: 1 minuta

Omilostněná duše

Jaká blaženost být dokonale omilostněnou duší! Má duše věnuje všechny své síly tomu, který se ze své nezištné lásky stal mým ručitelem a svou krví mě vykoupil! Jaké bohatství milosti ukazuje odpuštění zadarmo! Odpustit vůbec, odpustit plně, odpustit zadarmo, odpustit navždy! Zde je souhvězdí zázraků, a když pomyslím na to, jak velké byly mé hříchy, jak drahé byly vzácné kapky, které mě od nich očistily, zaplavují mě pocity úžasu a chvály.

Nejtěžší břemeno, které musel Ježíš nést!

Doba čtení: 3 minuty
18. 10. 2023
Charles Simeon

Od slyšení před Pilátem byl Ježíš odvlečen na popravu. Obtěžkán křížem, na který měl být připevněn, klesl pod nákladem, který musel na místo popravy nést někdo jiný. K němu byl přibit hřeby skrz ruce a nohy a pak byl vztyčen jako nahá krvavá podívaná pro všechny jeho nepřátele!

Historie filozofie a křesťanského myšlení

Doba čtení: 1 minuta

Kurz dálkového studia Evangelikálního teologického semináře z r. 2006.

Profesor Michael Payne nás uvádí do oblasti filosofické reflexe. Zvláštní péče je věnována vztahu, ve kterém filosofie stojí vůči teologickým a biblickým studiím. Společně se zabýváme tématy: Křesťanský světonázor, Předsokratovští filosofové, Platón, Aristoteles, Raná moderna, Pozdní moderna a Postmoderna. Kurz nepředpokládá větší předchozí znalosti v oboru.

Čas: přibližně 30 hod.

Šestý zlatý kus: Skutečné uctívání

Doba čtení: 2 minuty
11. 10. 2023

Šestý zlatý kus: Kdo si váží Pána Boha nade všechno stvoření, a cele se mu vydává, uctívá Pána Boha více, a více prospěje své duši, než kdyby za něho prosila Matka Boží se všemi svatými.

Bez pochyby je nade vše prospěšnější více milovat Boha a vážit si ho víc než veškerého stvoření. Bůh každému člověku přikazuje, aby takto Boha ctil po všechny časy, a když člověk toto přikázání opustí, stane se Božím nepřítelem a upadá do Boží nenávisti.

Nebude své děti rozmazlovat!

Doba čtení: 2 minuty
3. 10. 2023
John Newton

Pán miluje své děti a je k nim velmi shovívavý, jak jen to je pro ně bezpečné – ale nebude je rozmazlovat! Jejich nemoc z hříchu vyžaduje silné léky, přičemž některé z nich mohou být opravdu nepříjemné. Když si je však náš případ vyžaduje, žádné naše krátkozraké prosby nás neochrání před tím, abychom si vzali to, co nám Bůh připravil pro naše dobro.