Kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře (Kaz 1,18)

Kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře (Kaz 1,18)

Doba čtení: 2 minuty
16. 11. 2023
  • Kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti. (Kaz 1,18)

Jaký druh moudrosti způsobuje hoře? Jaké vědění zvětšuje bolest? Možná to znamená poznání světa, jeho ničemnosti, marnosti, nesmyslnosti, nejistoty – poznání, že všechno jeho pozlátko je prázdné a všechna jeho potěšení pomíjivá. To způsobuje zármutek těm, kdo tuto marnost vidí. Boží lid nad tím pláče. A světáci, často znechucení sami sebou i vším kolem, jsou naplněni hořkým zklamáním a nemají nic, co by tento jejich pocit posvětilo.

Také poznat vlastní zkaženost, spatřit sám sebe v celé své ubohosti, vidět svůj hřích, zakusit jeho moc – děsit se bolesti a neznat lék – to vede k zármutku. Takový smutek se mění v radost, když hříšníci pohlédnou na Ježíše. Mnozí svatí však na zaslíbení zapomínají a z nedostatku víry naplňují své duše hořkostí.

Moudrost může také znamenat vzdělání ve školách - souhrn lidské vzdělanosti a dovedností v oblasti umění. I tady lze nalézt smutek. V hledání poznání je mnoho marnosti a mnoho trápení. Mysl je brzděna svými omezenými schopnostmi, a pokud již došla takhle daleko, naříká, že už nemůže jít dál. Kolik zářných pokusů tak končí smutkem a člověk na vlastní kůži zjišťuje, že lidská moudrost je nakonec marnost!

Ale především taková moudrost působí hoře tím, že svádí duši k tomu, aby se spoléhala na druhořadé věci, a tak znevažovala Pána. Je pravda, že někdy je nádherným potěšením sledovat nějakou pečlivě propracovanou studii, vysledovat skryté věci a vědění, vynést na světlo nějakou dosud neznámou skutečnost nebo princip.

Ale co potom s věčností, která přijde! Jste na ni připraveni? Co vaše hříchy? Jsou odpuštěné? Jak bude vypadat skomírající stáří, jaké bude tvé smrtelné lože? Jak skončí veškerá tvá práce? Jestliže všechna tvá moudrost skončí bídou, jestliže všechno tvé poznání jen pokřiví tvou duši, není to nakonec utrpení?

Čtenáři, chceš být zachráněn? Pak se uč pravé moudrosti v jiné škole, ve škole Kristově. Tam se naučíš poznávat sám sebe. To není zanedbatelná část moudrosti. A ještě lépe, tam se naučíš poznávat Spasitele, Boha v Ježíši Kristu, který odpouští hříchy, mění srdce a přivádí tě do věčné slávy! Tato moudrost nikdy nezarmoutí, toto vědění nevede k bolesti. Ochutnej ji, příteli, buď šťastný a moudrý!

Přidat komentář