Soli Deo Gloria č. 26

Soli Deo Gloria č. 26

Doba čtení: 1 minuta
2. 12. 2022

Z hlubin bezedných

Nikdy nebudeme moci zpívat „Gloria in Excelsis“ jestliže se předtím nebudeme k Bohu modlit „De Profundis“. Nebudeme-li volat z hlubin bezedných, nikdy nespatříme slávu na výsostech. Modlitba by měla být provoněná láskou, nasycená láskou: láskou k našim bližním a láskou ke Kristu. Člověk v modlitbě vítězí jen tak, jak věří. Duch svatý je původcem víry a posiluje ji, takže se modlíme s vírou v Boží zaslíbení. Ó, kéž by v nás tato požehnaná kombinace úžasných milostí, neocenitelná a lahodná jako vonné koření obchodníka, voněla, protože Duch svatý je v našich srdcích!

Nejblahoslavenější utěšiteli, projev v nás svou mocnou sílu a pomáhej našim slabostem v modlitbě.

Charles Spurgeon