Věčný slib

Věčný slib

Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. (Oz 2,21–22)

Zasnoubení s Hospodinem! Jaká čest a radost! Duše moje, je Ježíš skutečně tvůj na základě svých blahosklonných zásnub? Potom si buď jistá, že je to navždy. Nikdy své zasnoubení nezruší, tím méně bude usilovat o rozvod s duší, která se s ním spojila manželským svazkem.

Pán třikrát říká: „Zasnoubím si tě.“ Jaká slova dává dohromady, aby představil toto zasnoubení! Přidává se spravedlnost, aby učinila smlouvu platnou před zákonem. Nikdo nemůže rozloučit tento svazek. Právo posvěcuje toto spojení svým výnosem a nikdo nespatří v této záležitosti nic pošetilého ani chybného. A mezitím se milosrdenství usmívá a dokonce zpívá, ano rozhojňuje se v množství slitování kvůli přehojné milosti tohoto svatého svazku.

Věrnost je matrikářka, která zaznamenává sňatek a Duch svatý k němu říká „Amen“ a připojuje slib, že naučí srdce snoubenky všemu svatému poznání, které potřebuje znát ke svému vznešenému údělu. Jaké zaslíbení!

Přidat komentář