Co potřebuje naše církev?

Co potřebuje naše církev?

  • Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. (1Te 1,5)

„Pravidelně kážeme evangelium,“ řekl jeden kazatel, „máme modlitební shromáždění, církev je v pokoji – přesto se jen velmi málo duší obrací k Bohu! Co naší církvi chybí?“

Potřebuje přítomnost a moc Ducha svatého! Neboť pokud Duch svatý nebude pracovat, kazatel může kázat, církev se může shromažďovat, ale nepřinese to žádný opravdový užitek. Boží dílo se neprovádí silou ani mocí, ale Duchem Všemohoucího Pána. Je to Duch, který musí:

  • otevřít srdce,

  • probudit duši a

  • posvětit člověka!

A pokud Duch bude pracovat, potom i ta nejslabší služba bude účinná a i ta nejmenší církev bude růst!

Veškerý úspěch, který můžeme sledovat po Petrových kázáních a po práci Pavla, byl dílem Ducha svatého. Proto Pavel říká: „Bůh dal vzrůst.“ Tehdy církev vnímala svou potřebu Ducha; uvědomovala si svou závislost na tomto Božím Hybateli; vroucně, neodbytně a s vírou se modlila za požehnání. A Bůh vyslyšel její modlitby a naplnil své služebníky Duchem svatým a mocí!

Ale dnes spíše mluvíme o Duchu, než abychom vnímali svou potřebu!

Chlubíme se svými nástroji místo toho, abychom si uvědomovali svou závislost na Všemohoucím Hybateli!

 

„Dobré semeno pro pole Páně!“ (1856)

Přidat komentář