Genesis

Genesis 1 (1) Ronnie Stevens
Genesis 1-2 (2) Ronnie Stevens
Genesis 2 (3) Ronnie Stevens
Genesis 2-3 (4) Ronnie Stevens
Genesis 3 (5) Ronnie Stevens
Genesis 3-4 (6) Ronnie Stevens
Genesis 4-8 (7) Ronnie Stevens
Genesis 8-12 (8) Ronnie Stevens
Genesis 12-14 (9) Ronnie Stevens
Genesis 14-15 (10) Ronnie Stevens
Genesis 15-18 (11) Ronnie Stevens
Genesis 19 (12) Ronnie Stevens
Genesis 19-22 (13) Ronnie Stevens
Genesis 22-27 (14) Ronnie Stevens
Genesis 27-30 (15) Ronnie Stevens
Genesis 30-32 (16) Ronnie Stevens
Genesis 32-37 (17) Ronnie Stevens
Genesis 37-39 (18) Ronnie Stevens
Genesis 40-41 (19) Ronnie Stevens
Genesis 42-50 (20) Ronnie Stevens
2018 | Zaslíbení vládce (Gn 49,10) Jaroslav Kernal
2020 | Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal
01 Stvořitel Bůh (Gn 1–11) Jaroslav Kernal
02 Jít vírou (Gn 11,10–12,9) Jaroslav Kernal
03 Co zaseješ, to sklidíš (Gn 12,10–13,4) Jaroslav Kernal
04 Nová milost a zaslíbení (Gn 13,5-18) Jaroslav Kernal
05 Dva králové, dva světy (Gn 14,1–24) Jaroslav Kernal
06 Smlouva krve (Gn 15,1–21) Jaroslav Kernal
07 Pozor na zkratky (Gn 16,1-16) Jaroslav Kernal
08 Všemohoucí Bůh (Gn 17,1) Jaroslav Kernal
09 Znamení smlouvy (Gn 17,1-27) Jaroslav Kernal
10 Zaslíbení syna (Gn 18,1-15) Jaroslav Kernal
11 Když se Boží přítel modlí (Gn 18,16-33) Jaroslav Kernal
12 Vyjděte z místa zkázy (Gn 19,1-26) Jaroslav Kernal
13 Dlouhá chapadla hříchu (Gn 19,23-38) Jaroslav Kernal