Editorial č. 38

Editorial č. 38

Doba čtení: 1 minuta
  • Chválu vzdejte Hospodinu, pro­tože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! (Ž 136,1)

Nejenom vánoční čas, ale každý den celého roku by nás měl vést k tomu, abychom pamatovali na dobrotu našeho Boha a velikost jeho milosrdenství. Ale v tomto období, kdy si tradičně připomínáme narození našeho Spasitele, tedy jeho první příchod na tento svět, bychom to měli dělat s ještě větší horlivostí. Je to přímo proti „duchu doby“, která se slovy „svát­ky klidu“ tlačí lidi do nejvíce hektického období celého roku. 

Kéž bychom jako Boží děti byli světlem v tomto navenek sice roz­zářeném, ale uvnitř stále temněj­ším a prázdnějším světě. Kéž vám, milí čtenáři, k tomu poslouží i toto číslo Soli Deo Gloria s celým pro­sincovým spektrem článků, od těch „vánočních“ až po ty „praktické“, zaměřené v tomto čísle více na modlitbu, ale nejenom na ni.

Na závěr tohoto úvodníku bych vám všem rád poděkoval za vaši přízeň v uplynulém roce, stejně jako za  všech­nu vaši podporu. 

Přidat komentář