Editorial č. 41

Editorial č. 41

Doba čtení: 1 minuta
  • Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!  (Ž 98,1)

Jako Boží děti si neustále potřebujeme připomínat, kdo je náš Bůh, jak je mocný, že je naprosto svrchovaný a vládne. Boží slovo jasně prohlašuje, že zvítězil – můžeme to vztáhnout jak na konkrétní události v dějinách, tak především na dílo kříže. Ježíš je vítěz! Proto má znít nová píseň z našich rtů, proto s radostí vyznáváme jeho jméno a vyvyšujeme ho. Není lepšího povzbuzení, než si připomenout Pánovo vítězství na kříži Golgoty. 

Povzbuzení na cestě následování Pána Ježíše Krista je také cílem tohoto časopisu. Ale vedle toho to má být také vyzbrojení ke každodennímu chození s Pánem ve víře a v pravdě. Abychom byli schopni rozpoznat, že je něco špatně, musíme rozumět tomu, jak je to správně – a to znamená vědět, kdo je Pán Ježíš Kristus, co to znamená být křesťan i co je církev (nebo třeba také stát).

Přidat komentář