Církevní dějiny střední a východní Evropy v 19. a 20. století

01 Začátky náboženského pluralismu v ruském impériu Meic Pearse
02 Nábožensko-nacionalistická rivalita a úpadek turecké moci Meic Pearse
03 Začátek nových evangelikálních hnutí ve vých. Evropě - pietisté a baptisté I. Meic Pearse
04 Začátek nových evangelikálních hnutí ve vých. Evropě - pietisté a baptisté II. Meic Pearse
05 Začátek nových evangelikálních hnutí ve vých. Evropě - letniční hnutí Meic Pearse
06 Křesťané v sovětském režimu 1917-1941 I. Meic Pearse
07 Křesťané v sovětském režimu 1917-1941 II. Meic Pearse
08 Křesťané v sovětském režimu 1917-1941 III. Meic Pearse
09 Církve a nacismus I. Meic Pearse
10 Církve a nacismus II. Meic Pearse
11 Církve na nacisty okupovaném území Meic Pearse
12 Křesťané a komunismus - 1945-1990 I. Meic Pearse
13 Křesťané a komunismus - 1945-1990 II. Meic Pearse
14 Křesťané a komunismus - 1945-1990 III. Meic Pearse