Pomoc zvenčí

Pomoc zvenčí

Doba čtení: 1 minuta
  • Pomocí ti budu. (Iz 41,10)

Včerejší zaslíbení nám zajistilo sílu pro to, co musíme udělat, ale toto nám zaručuje pomoc v případech, kdy už nemůžeme udělat nic. Hospodin říká: „Pomocí ti budu.“ Vnitřní sílu doplňuje pomoc zvenčí. Bůh nám může vzbudit spojence v našem boji, pokud se to v jeho očích zdá dobré; a i když nám lidskou pomoc nepošle, bude nám stát po boku on sám, a to je ještě lepší. „Náš vznešený spojenec“ je lepší než legie smrtelných pomocníků.

Jeho pomoc je včasná: Je velmi příhodná v čase soužení. Jeho pomoc je velmi moudrá: Ví, jak každému člověku poskytnout takovou pomoc, která mu sedne a je pro něj vhodná. Jeho pomoc je nanejvýš účinná, i když lidská pomoc už je marná. Jeho pomoc je víc než pomoc, neboť nese veškeré břemeno a uspokojuje veškerou potřebu. „Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk.“

Protože nám již dříve pomohl, důvěřujeme mu v přítomnosti i ohledně budoucnosti. Naše modlitba zní: „Hospodine, buď mi pomocníkem!“ Naše zkušenost říká, že „Duch přichází na pomoc naší slabosti.“ Naše očekávání je: „Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc.“ A naše píseň se brzy rozezní slovy: „Pane, uchopil jsi mě za pravici.“

Přidat komentář