Soli Deo Gloria č. 30

Soli Deo Gloria č. 30

Doba čtení: 1 minuta

Svědectví světu

Nepřátelství světa vůči Kristovu lidu je velmi hořké. Lidé odpustí tisíc chyb jiným, ale u Ježíšova následovníka zveličí i ten nejnepatrnější prohřešek. Místo abychom toho marně litovali, obraťme to na správnou míru. Protože tolik lidí sleduje naše klopýtnutí, nechť je to zvláštním podnětem k tomu, abychom před Bohem chodili velmi opatrně. Budeme-li žít nedbale, svět s očima jako rys to brzy uvidí a bude vítězoslavně křičet: Podívejte se, jak se ti křesťané chovají!" Samotný Kristův kříž je pro svět pohoršením; dávejme si pozor, abychom k němu nepřidávali ještě nějaké vlastní pohoršení, protože tak může být Kristově věci způsobeno mnoho škody a jeho jménu se dostane mnoho urážek.

Charles Spurgeon