Soli Deo Gloria č. 37

Soli Deo Gloria č. 37

Doba čtení: 1 minuta

Olej pro moji lampu

Je naší moudrostí i nutností neustále prosit Boha, aby posiloval to, co v nás učinil. Často zapomínáme, že autor naší víry musí být také jejím uchovatelem. Lampa, která hořela v chrámu, nesměla nikdy zhasnout, ale musela být denně doplňována čerstvým olejem. Stejně tak naše víra může žít jen tehdy, je-li udržována olejem milosti, a ten můžeme získat jen od samotného Boha.

Den co den tedy přicházejme k našemu Pánu pro milost a sílu, kterou potřebujeme. Máme pádný důvod, abychom se na něho obraceli, neboť je to jeho vlastní dílo milosti, o jehož posílení ho prosíme. Jen ať se vaše víra chopí jeho síly.

Charles Spurgeon