Editorial č. 39

Editorial č. 39

Doba čtení: 1 minuta
  • Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Ž 90,12)

Začátek každého nového roku je pro nás určitou výzvou. Pokaždé se díváme dopředu a někdy jsme plní optimismu a díváme se s nadějí, jindy – a taková doba je zdá se nyní – se díváme spíše s obavami, ne-li přímo se strachem, co ten další rok zase přinese. Nicméně jako ti, kdo patří Pánu Ježíši Kristu, bychom se měli učit dívat se s moudrostí a s bázní před Bohem. Prosit Pána, aby nás učil počítat naše dny, ať už nás čeká rok těžký nebo spíše radostný, protože to podstatné je, zda budeme v tom dalším roce chodit před Bohem v bázni a v pokoře. 

Modlím se za to, aby vám, milí čtenáři, také toto číslo pomohlo v hlubším poznání Pána Ježíše Krista, jeho díla, jeho vlády nad tímto světem, jeho blízkosti i požehnání, která z jeho milosti můžeme zakoušet. 

Kéž vás Pán zahrne hojností své moudrosti a svého pokoje v celém tomto roce.

Komentáře

Submitted by H. Dědicová (neověřeno) Pá, 01/26/2024 - 15:55

Děkujeme za živa a mocna kázání Boží pravdy, které si na těchto stránkách můžeme číst! Bůh vám žehnej! Maminka 4 děti na MD

Přidat komentář