Spát s jedním okem otevřeným

Spát s jedním okem otevřeným

Doba čtení: 5 minut

Aby člověk prošel tímto světem, musí se rozhlížet kolem sebe, a dokonce spát s jedním okem otevřeným, protože je tu mnoho návnad na ryby, mnoho sítí na ptáky a mnoho pastí na lidi. Dokud jsou lišky tak rozšířené, nesmíme být husami. Mezi lidmi, které znám, je v této věci velký rozdíl: mnozí vidí jedním okem víc než jiní dvěma, a mnozí mají krásné oči a nevidí ani ťuk. Ne všechny hlavy jsou schránkou na rozum.

Někteří jsou tak záludní, že podezřívají úplně každého, a tak prožijí celý svůj život v zoufalých obavách před svými sousedy; jiní jsou tak prostoduší, že se jich chytí každý chytrák a vytříská z nich svůj groš. Jeden člověk se pokoušel dívat skrz cihlovou zeď a poranil si oči, jiný si v ní najde díru a dívá se, kam se mu zlíbí. Někdo pracuje u dvířek pece a nikdy se nespálí, jiný si zase spálí ruce u ohně, i když si je chce jenom ohřát. Je pravda, že nikdo nemůže svou zkušenost předat druhému a každý si musí svůj důvtip osvojit sám; přesto si dovolím uvést několik domácích pouček, které posloužily pro změnu mně, a snad budou prospěšné i jiným, jako byly užitečné mně.

Nikdo se nepodobá čestnému člověku víc než pořádný darebák. Když vidíš člověka, který má ve výloze vystaveno velké množství náboženství, můžeš se spolehnout, že uvnitř má jen velmi malé zásoby. Nevybírej si přítele podle vzhledu – hezké boty často tlačí. Neměj rád komplimenty: Pamatuj na to, že „Díky, čičinko, a díky, čičinko,“ zabilo kočku. Nevěř tomu, kdo nejvíc mluví, protože kočky, které mňoukají, málokdy dobře loví. V žádném případě se nevydávej do moci jiného člověka: když strčíš svůj prst do mlýnku, nediv se, že se zraníš. Nepij nic, o čem se nepřesvědčil, co to je. Nepodepisuj nic, aniž by sis to přečetl, a ujisti se, že to neznamená víc, než je tam napsáno. Nechoď k právníkům, pokud nemáš co ztratit. Domy právníků jsou postaveny na hlavách hlupáků.

V žádném případě se nikdy nepouštěj na vodu, u které nevidíš dno. Nespoléhej se na číslo na účtu, ale buď si jistý tím, co máš opravdu v ruce. Než koupíš, co je v pytli, podívej se do něj, protože kdo obchoduje potmě, koleduje si o to, aby ho někdo podvedl. Vyhni se člověku, který si neváží sám sebe. Dej si pozor na každého, kdo se zapřísahá: ten, kdo by se rouhal svému Stvořiteli, by se neštítil lhát nebo krást. Před nikým se neměj na pozoru víc než před sebou samým – své nejhorší nepřátele nosíme v sobě.

Když se před tebou objeví nový názor nebo učení, nekousej, dokud nezjistíš, zda je to chleba, nebo kámen. Netvrď, že perník je dobrý, jen proto, že je pozlacený. Nikdy nekřič, „Ahoj!“, dokud nejsi venku z lesa, a nepokřikuj, že máš smažené ryby, když ještě nejsou chycené v síti. Na chlubení je vždycky dost času – raději ještě chvíli počkej. Nevylévej špinavou vodu, dokud nemáš čistou; vytrvej v horší práci, dokud nemáš lepší: i ten nejmizernější plat je lepší než žádný a i ta nejskromnější práce je lepší než být bez ní. Na silnici dej vždycky přednost býkům a bláznům a nikdy se neper s uhlířem ani se nezaplétej s člověkem podlého charakteru, protože pokaždé se ušpiníš.

„Nebuď důvěřivý, ani se nehádej, 

nepůjčuj, ani se nesázej, 

a pak se můžeš spolehnout, 

že budeš moct v klidu ulehnout.“

Nemohu říct tolik, co ta stará říkanka, protože je toho víc, co je potřeba k tomu, aby měl člověk skutečný pokoj, ale určitě to k němu pomůže. Nikdy nejezdi na koni se zlomenými koleny. Obchodník, který kdysi podvodně zkrachoval, není ten správný člověk, s nímž bys měl jednat. Rozviklaná židle představuje nebezpečné posezení. Chovej se ostýchavě k lidem, kteří jsou příliš zdvořilí, a nejednej příliš rychle s těmi, kteří se tlačí dopředu a chovají se hrubě. Když máš ohledně čehokoli nějaké podezření, měj se na pozoru. Jakmile ucítíš krysu, nastraž past, ale dej si pozor, aby ses do ní sám nechytil.

S vychloubačem si moc nenotuj, protože jeho pivo je samá pěna, a i když se chlubí, že všechno jeho zboží, a dokonce i měděné kotle jsou ze zlata a stříbra, brzy zjistíš, že vychloubač a lhář jsou bratranci z prvního kolena. Nikomu nesvěřuj všechna svá tajemství; celým svým srdcem důvěřuj Bohu, ale důvěru v přátele zvaž na vahách opatrnosti, neboť vidíš, že lidé jsou jen lidé a všichni lidé jsou křehcí. Nezavěšuj velká závaží na tenké nitky. Nebuď však stále podezíravý, neboť podezíravost je v tom nejlepším případě zbabělá ctnost.

Pamatuj, že lidé nejsou andělé, ale nejsou ani ďáblové, a je příliš špatné si to o nich myslet. Jedním si buď jistý: Nikdy nevěř žádnému knězi jakéhokoli náboženství, protože aby mohl být člověk natolik špatný, že se vydává za kněze, musel si zatvrdit srdce a zaslepit svědomí do nejstrašnější míry. Naši vládcové zavírají cikány za věštění, a přitom dávají tučné důchody takovým vagabundům, kteří klamou lidi v mnohem závažnějších věcech. „Špatná společnost,“ řekl zloděj, když ho na šibenici odváděl kat a kněz; velmi upřímná řeč a velmi pravdivé slovo, i když pronesené v žertu.

Právě nevědomost hlupáků udržuje kněze ve varu. Kéž Bůh očistí tuto zemi od moru jejich přítomnosti a učiní lidi dostatečně moudrými, aby prohlédli jejich lstivé plány. A nakonec všem radím - pamatujte, že dobrá moudrost je ta, která se nakonec ukáže jako moudrá; hledejte ji, přátelé, a hledejte ji z rukou nejmoudřejšího ze všech učitelů, Pána Ježíše. Důvěřujte mu a on vás nikdy nezklame; řiďte se jeho Slovem a ono vás nikdy nesvede z cesty; modlete se v jeho jménu a vaše prosby budou vyslyšeny. Pamatujte, že kdo se opírá o člověka, zjistí, že je jen nalomená třtina, ale kdo staví na Kristu, má pevný základ. Můžeš následovat Ježíše se zavřenýma očima, chceš-li; ale když tě vedou jiní, měj všechny oči otevřené, i kdybys jich měl tucet a všechny byly jako dalekohled.

Přidat komentář