Soli Deo Gloria č. 35

Soli Deo Gloria č. 35

Doba čtení: 1 minuta

Moc víry

Neexistuje žádná výšina milosti, žádná úroveň duchovnosti, žádná hlubší jistota, ani žádná pozice, která by ti nebyla dostupná, pokud máš jen sílu věřit. Odlož žíně a popel a povstaň k důstojnosti svého skutečného postavení. Zlatý trůn jistoty na tebe čeká! Koruna společenství s Ježíšem je připravena ozdobit tvé čelo. Oblékni se do šarlatu a jemného plátna a každý den se stravuj přepychově. Uvěříš-li, bude tvá země oplývat mlékem a medem a tvá duše se nasytí tou nejtučnější stravou (viz Ex 3,8; Ž 63,5). Sbírej zlaté snopy milosti, neboť ty tě čekají na polích víry. „Všechno je možné tomu, kdo věří“ (Mk 9,23).

Charles Spurgeon