S Gedeonem proti Gedeonovi

Gedeon je mou oblíbenou postavou Bible. Vedle Davidova boje s Goliášem je pro mne názornou ukázkou, jak může jedinec, na jehož straně je Bůh, porazit obrovskou přesilu nepřátel. Avšak v současné době se v ČR proslavil jiný Gedeon. Jde o farmaceutickou firmu Gedeon Richter, která prosadila výdej levonorgestrelu, léčiva určeného mimo jiné i k hubení oplodněných lidských vajíček. Nabízím proto malé zamyšlení na celou situací. Na internetu se lze setkat s petiční akcí českých lékárníků spojenou s registrací přípravků, používaných především k tzv. „nouzové“, postkoitální kontracepci.

95 tezí pro moderní evangelikální církev

Modlete se za sdílení těchto tezí s dalšími a sdílejte každou z nich jednotlivě. Věřím, že mnozí potřebují slyšet tyto pravdy, které sdílím v pokoře s vědomím slabosti a nedostatečnosti svého vlastního křesťanského života. Kéž by Bůh přišel ve svém milosrdenství a zapálil křesťany pro svou slávu. Kéž dnes Boží Beránek přijme skrze naše životy odměnu za své utrpení.

1. Většina „církve“ zapomněla, že nejdůležitějším cílem člověka je oslavit Boha (Ř 16,27; 1 K 6,20; Mt 6,9; 1 K 10,31).

Povzbuzení z Písma

V článku „Vytrvalost a bezpečí, nebo nejistota?“ jsme se zabývali otázkou, jak bezpečí našeho spasení souvisí s podstatou evangelia, tedy s tím, že spasení je jenom z Boží milosti a vede k jistotě, protože způsobuje proměnu lidského charakteru, lidského srdce, smýšlení i života, a tak mění i konečné místo našeho určení, jímž se stává Boží přítomnost. V dalším článku – Jistota spasení – jsme si ukázali, jak jistota spasení souvisí s Božím charakterem.

Jistota spasení

  • “Toto píšu Vám, kteří věříte  ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život…”  (1 J 5,13) 

Řekněme si tento verš společně. To je jeden z veršů, který, pokud si ve své Bibli podtrháváte, toto je verš, který byste si měli podtrhnout.

Bratrská výzva - otevřený dopis

Dobrý den, bratře Michalko.

Shlédl jsem Vaši prezentaci v pořadu České televize "Den D" z 18. května a upřímně jsem se zhrozil. Již nyní většina populace naší země vyjadřuje svoji nedůvěru církvím. Mnoho lidí si myslí, že křesťané nejsou příliš chytří a jde jim hlavně o ty peníze ze státního rozpočtu. Také díky Vám si nyní mohou - a právem - myslet, že křesťané jsou nejen hloupí, ale že jsou přímo neschopní hlupáci.

Víra nejenom ospravedlňuje, ale také posvěcuje

  • „…jejich srdce očistil vírou.“ (Sk 15,9)

Víra je milost, která očišťuje srdce. Víra je panenská milost, která má čistou a nebeskou přirozenost. Víra je v duši totéž, čím je v těle lék, který pracuje proti nemoci. Víra pracuje proti pýše, sebelásce a pokrytectví.

Víra posvěcuje srdce. To, co dříve bylo ďáblovou hlavní silnicí, je nyní ohrazeno Bohem.

Víra je nebeská rostlinka, která nebude růst v nečisté půdě.

Reformace č. 3

Pokoj vám a milost, milí čtenáři. 

Velmi rád používám biblický pozdrav pokoj vám - je to výraz požehnání, který chci předat také vám. Pokoj s Bohem, který máme skrze oběť našeho Pána Ježíše Krista je skutečně ničím nenahraditelný. Bůh nám ve své dobrotě poslal Spasitele, abychom v Něm došli smíření s Bohem i s lidmi.

  • Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Ř 5,1-2

Pozvánka na akce

Dostatečnost Písma ve službě - první ročník Pastorální konference 

Téma prvního ročníku Pastorální konference zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista.

Speciální host: - apologet, autor, učitel a kazatel - Dr. John Blanchard bude mluvit na téma:
"Věří Bůh v ateisty?" a také o své knize "Poznej skutečného Ježíše".

Radikální přístup ke zkouškám II - Jk 1,1-4

Steven Cole

Jakubův list není adresován konkrétní církevní obci, ale židokřesťanům, kteří byli touto dobou rozptýleni do nejrůznějších oblastí. Z obsahu dopisu můžeme vidět, že je Jakub označuje jako následovníky Krista. Hlavním přínosem Judova listu je jeho důraz, že křesťanská víra se musí projevovat skutky. Dnes se podíváme na 2. část prvních 4 veršů, na tři základní principy radikální víry.

Jistota spasení

V předchozím článku „Vytrvalost a bezpečí, nebo nejistota?“ jsme si ukazovali, že naše spasení je naprosto pevné, jisté a nepohnutelné – a to proto, že nezávisí na nás, ale na Bohu, který se nemění.

  • Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy. (Jk 1,17–18)

Bůh je pevný, je jediná jistota, kterou máme.

Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5)

Naše země se otřásá jedním veřejným skandálem za druhým, a to nehledě na ty, které jsou potichu zameteny pod koberec. Vládní strana, která slibovala zatočit s bezprávím se vysmívá právu i spravedlnosti. Korupce se začíná stávat společensky přijatelným hříchem podobně jako manželská nevěra, rozvod nebo zabíjení nenarozených dětí.