Daniel

Nádhera Boží svrchovanosti (Da 1,1-2) Jaroslav Kernal
Věrnost Boží i lidská (Da 1,1-21) Jaroslav Kernal
Bůh odpovídá (Da 2,1-24) Jaroslav Kernal
Bůh předpovídá (Da 2,25-49) Jaroslav Kernal
Bůh vytrhuje (Da 3,1-30) Jaroslav Kernal
Bůh zachraňuje (Da 3,31-4,34) Jaroslav Kernal
Bůh odsuzuje (Da 5,1-6,1) Jaroslav Kernal
Bůh zachovává (Da 6,2-29) Jaroslav Kernal
Bůh vládne (Da 7,1-18) Jaroslav Kernal
Bůh kraluje (Da 7,9-14) Jaroslav Kernal
Bůh vítězí I. (Da 7,15-22) Jaroslav Kernal
Bůh vítězí II. (Da 7,23-28) Jaroslav Kernal
Bůh drtí (Da 8,1-27) Jaroslav Kernal
Bůh naslouchá I. (Da 9,1-4) Jaroslav Kernal
Bůh naslouchá II. (Da 9,1-19) Jaroslav Kernal
Bůh vyslýchá I. (Da 9,1-19) Jaroslav Kernal
Bůh vyslýchá II. (Da 9,20-24) Jaroslav Kernal
Bůh zjevuje (Da 9,24-27) Jaroslav Kernal
Bůh bojuje I. (Da 10,1-14) Jaroslav Kernal
Bůh bojuje II. (Da 10,15-11,1) Jaroslav Kernal
Bůh řídí (Da 11,2-12,4) Jaroslav Kernal
Bůh zapečeťuje (Da 12,4-13) Jaroslav Kernal