Nový zákon - nahrávky

Kristus rozděluje a odděluje (Sk 17,1-9) - úvod do 1. Tesalonickým Jaroslav Kernal
Vděčnost za spasení (1Te 1,1-5) Jaroslav Kernal
Církev hodná následování (1Te 1,5-10) Jaroslav Kernal
Opravdová služba (1Te 2,1-6) Jaroslav Kernal
Láskyplná služba (1Te 2,7-12) Jaroslav Kernal
Moc Božího slova (1Te 2,13) Jaroslav Kernal
Důsledky přijetí Božího slova (1Te 2,14-16) Jaroslav Kernal
Nepřetržitý zájem o církev (1Te 2,17-20) Jaroslav Kernal
Povzbuzení ve víře (1Te 3,1-5) Jaroslav Kernal
Povzbuzující zprávy (1Te 3,6-10) Jaroslav Kernal
Modlitba za Boží jednání (1Te 3,11-13) Jaroslav Kernal
Vaše posvěcení (1Te 4,1-8) Jaroslav Kernal
Vaše ambice (1Te 4,9-12) Jaroslav Kernal
Vaše povzbuzení (1Te 4,13-18) Jaroslav Kernal
Žijte jako děti světla (1Te 5,1-11) Jaroslav Kernal
Nádhera Kristovy církve I. (1Te 5,12-15) Jaroslav Kernal
Nádhera Kristovy církve II. (1Te 5,16-22) Jaroslav Kernal
Povzbuzení mladé církvi (1Te 5,23-28) Jaroslav Kernal
Jk | úvod Rick Bourque
Jk 1,2-4 | téma a Jakub (1) Rick Bourque
Jk 1,12-18 I. Rick Bourque
Jk 1,12-18 II. Rick Bourque
Jk 2,14-26 I. Rick Bourque
Jk 2,14-26 II. Rick Bourque
Jk 2,14-26 III. Rick Bourque
Jk 3,13-18 I. Rick Bourque
Jk 3,13-18 II. Rick Bourque
Jk 4,1-10 I. Rick Bourque
Jk 4,1-10 II. Rick Bourque
Jk 5,1-6 Rick Bourque