Kázání na hoře | James Young

01 Mt 5,1-2 Úvod do kázání na hoře James Young
02 Mt 5,3-12 Blahoslavenství, část 1. James Young
03 Mt 5,3-12 Blahoslavenství, část 2. James Young
04 Mt 5,3-12 Blahoslavenství, část 3. James Young
05 Mt 5,13-16 Sůl a světlo James Young
06 Mt 5,17-20 Naplnění zákona James Young
07 Mt 5,21-32 James Young
08 Mt 5,33-48 James Young
09 Mt 6,1 Otec James Young
10 Mt 6,1 Princip pokrytectví James Young
11 Mt 6,2-15 Dávání, modlitba, část 1. James Young
12 Mt 6,5-15 Modlitba, část 2. James Young
13 Mt 6,14-15 Odpuštění James Young
14 Mt 6,16-18 Půst, Mt 6,19-24 Poklad na zemi, 1. část James Young
15 Mt 6,19-24 Poklad na zemi, 2. část James Young
16 Mt 6,25-34 Starosti James Young
17 Mt 7,1-5 Soud James Young
18 Mt 7,6-11 Prosba James Young
19 Mt 7,12-14 Zlaté pravidlo James Young
20 Mt 7,15-29 James Young