Biblické staršovství | Rick Bourque

01 Biblické staršovství - úvod Rick Bourque
02 Ustanovení starších Rick Bourque
03 1Tm 3 (1. část) Rick Bourque
04 1Tm 3 (2. část) Rick Bourque
05 1Tm 3 (3. část) Rick Bourque
06 1Tm 3 (4. část) Rick Bourque
07 1Pt 5,1–2 Rick Bourque
08 1Pt 5,3–5 Rick Bourque
09 Starší ve Skutcích Rick Bourque
10 Schopen učit (Tt 1,9) Rick Bourque
11 Ženy ve staršovstvu Rick Bourque
12 Skutky 20 (diskuse) Rick Bourque
13 Výběr starších Rick Bourque
14 Výchova starších Rick Bourque