Soli Deo Gloria č. 28

Soli Deo Gloria č. 28

Doba čtení: 2 minuty
2. 2. 2023

Přečištěný ostatek

  • Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: „Toto je můj lid.“ A oni řeknou: „Hospodin je můj Bůh.“ (Zach 13,9)

Milost nás přetváří v drahý kov, a pak nutně následuje oheň a pec. Začínáme u toho? Nebo snad chceme být považováni za bezcenné, abychom mohli v klidu ležet jako kameny na poli! To by však znamenalo zvolit si tu horší část, jako Ezau, vzít si svou porci čočky a vzdát se smluvního podílu. Ne, Pane, raději se necháme uvrhnout do pece, než abychom byli vyvrženi z tvé přítomnosti!

Oheň nás pouze zušlechťuje, ale neničí. Máme být provedeni ohněm, ne v něm ponecháni. Pán si cení svého lidu jako stříbra, a proto se snaží zbavit jej strusky. Jsme-li moudří, raději tento proces zušlechťování uvítáme, než abychom jej odmítli. Budeme se modlit spíše za to, aby od nás byla ta naše slitina odebrána, než abychom byli z tyglíku vyňati.

Pane, ty nás opravdu zkoušíš! Jsme připraveni roztát pod prudkostí plamene. Toto je však tvá cesta – a tvá cesta je nejlepší. Podpírej nás při zkouškách a dokonči proces našeho očišťování. A potom budeme na věky věků tvoji.

Charles H. Spurgeon


 

Přidat komentář