Soli Deo Gloria č. 38

Soli Deo Gloria č. 38

Doba čtení: 1 minuta

Útěcha od Pána

Bůh ti říká: „Neboj se … já jsem tvůj štít a tvá přehojná odměna“ (Gn 15,1). Křesťane, uchop Boží slovo a osobně si ho přivlastni. Mysli na to, že slyšíš Ježíše říkat: „Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala“ (Lk 22,32). Mysli na to, že ho vidíš kráčet po rozbouřených vodách svého soužení, neboť je tam a říká: „Vzchop se, já jsem to, neboj se!“ (Mt 14,27). Ach, ta lahodná slova Kristova! Kéž ti Duch svatý dá pocítit, jak k tobě promlouvají. Zapomeň na chvíli na ostatní – přijmi Ježíšův hlas, jak je ti adresován, a řekni: „Ježíš mi šeptá utěšující slova; nemohu je odmítnout; s velkou radostí budu sedět v jeho stínu.“

Charles Spurgeon