Poděkování, podpora, plány

Poděkování, podpora, plány

Doba čtení: 5 minut
2. 1. 2023

Milí čtenáři, máte před sebou další číslo časopisu Soli Deo Gloria, první číslo v novém roce, první číslo čtvrtého roku existence tohoto časopisu. Omlouvám se za zpožděné vydání – od příštího měsíce snad vše poběží, jak má. V tomto čísle najdete tradiční skladbu obsahu, tedy část výkladu Modlitby Páně od Aloise Adlofa, kázání Jana Karafiáta a Jana Husa a na pokračování výkladu listu Titovi. Místo výkladu knihy Genesis, s níž jsme už v minulém roce skončili, jsem zařadil výklad prvního listu apoštola Pavla Timoteovi. Dále je tady další zamyšlení k otázce svědomí, jehož autorem je tentokrát puritán Richard Sibbes a v závěru zamyšlení bratra Ondřeje Kutého o stavu současné církve doplněné mým krátkým komentářem.

Chtěl bych vám všem poděkovat za vaši podporu v uplynulém roce. Byl to rok, který nás postavil před mnoho dalších výzev, o nichž jsme se ani nenadáli, že by mohly přijít. Asi ta nejvážnější, které ještě budeme čelit, se týká svobody slova. Jsem vděčný Bohu, za to že tuto svobodu ještě máme, ale je dost možné, že následující měsíce a roky nám z ní budou stále více ubírat. A nebude se to týkat jenom dezinformátorů, ale bude to zcela jistě (a dění na západ od nás to jednoznačně dosvědčuje) týkat také konzervativního křesťanství s tématy jako je manželství, stvoření, důstojnost člověka, výlučnost Pána Ježíše Krista atd.

Děkuji vám za to, že čtete časopis Soli Deo Gloria, navštěvujete webové stránky, sdílíte články, modlíte se za nás a finančně nás podporujete. To všechno jsou důležité věci, jimiž podporujete naši službu. Týkají se návštěvnosti webových stránek a jejich umístění v internetových vyhledávačích. Čím více je článek čtený a sdílený, tím lépe se umisťuje ve vyhledávání, a tím snáze se k němu dostanou také další čtenáři. Tomu pomáhá i smysluplná diskuze na stránkách – u každého článku je možnost zanechat komentář, a pokud jsou takové komentáře opravdu k věci, mohou opět přivést k článku další čtenáře. Totéž platí o sociálních sítích – nejsem jejich velkým příznivcem, ale rozumím tomu, že mohou být nástrojem, jak šířit Boží slovo tam, kam se jinak nedostane. Pod každým článkem jsou tlačítka, jimiž můžete jednoduše sdílet článek na svůj facebook nebo na další platformy. Proto bych vás rád požádal o pomoc v této věci, tedy o to, abyste články, které vás zaujmou, sdíleli, přeposílali, doporučili, nebo dali odkazy na ně na své stránky nebo tam, kam budete moci.

S podporou souvisí také další plány, z nichž některé jsem už oznamoval v podzimních číslech Soli Deo Gloria. Oznamoval jsem práci na výkladu knihy proroka Abakuka s názvem Boží ruka v událostech kolem nás. Půjde o nejenom o výklad této knihy, ale o knihu, která nás povede k tomu, jak se máme jako křesťané orientovat v dění kolem sebe, na základě čeho a jak bychom měli rozlišovat to, co děje kolem nás. Knihu bych chtěl mít připravenou k vydání během jarních měsíců tohoto roku, aby na začátku léta byla v tištěné podobě k dispozici. Zakoupením této knihy bude možné podpořit spolek Soli Deo Gloria.

Pomalu připravuji e-shop, který se na stránkách brzy objeví a kde bude možné si tuto knihu objednat v předstihu se slevou. Ale ještě předtím chci připravit k vydání krátká zamyšlení z knihy Žalmů, která vycházela na webu v roce 2021, která budou také v knižní podobě. A po Žalmech dojde i na knihu Přísloví a dá-li Bůh, potom i na letošní zamyšlení z Janova evangelia.

Jedním z plánů, o němž jsem psal v listopadu loňského roku, bylo namluvit výše zmíněná zamyšlení, aby byla k dispozici jako nahrávky, „Minutky z Písem“. Po nějakých neúspěšných pokusech (zvuk nebyl takový, jak bych si ho představoval) jsem se zasekl, ale Bůh mě ve své prozřetelnosti v minulém týdnu povzbudil skrze bratra z DWG rádia, který projevil zájem o nahrávky zamyšlení z knihy Přísloví, takže jsme se domluvili, že je pro něj připravím, společně vyladíme technickou stránku, a doufám, že od příštího měsíce už budou „Minutky z Písem“ z knihy Přísloví na stránkách Soli Deo Gloria a následně i na DWG rádiu.

Poslední věc, kterou chci zmínit, je tištěná verze časopisu Soli Deo Gloria. Od březnového čísla bychom ji chtěli nabídnout čtenářům. Vím, že někdo dává přednost tomu, přečíst si časopis v elektronické podobě, ale jsou i čtenáři, kteří dají přednost tištěnému časopisu (nehledě na to, že webové stránky je dnes možné snadno vypnout, zatímco tištěný časopis, je potřeba vyhledat, zabavit a spálit). Vytištění časopisu je samozřejmě mnohem nákladnější, protože je potřeba zaplatit za tisk a za distribuci časopisu. Kromě toho, v okamžiku kdy začneme s tištěným časopisem, je potřeba dodávat státu více než dvacet tzv. „povinných výtisků“ – jedná se o výtisky, které jdou do nejrůznějších knihoven v celé České republice a které je tam potřeba dodat na náklady vydavatele. Ale věřím, že to je cesta, kterou nás Bůh vede a pokud je to skutečně jeho cesta, bude to on, kdo zajistí všechny potřebné prostředky k tomu, abychom mohli naplnit jeho vůli. Víme, že Bůh je věrný a z jeho dosavadního s námi, jak v osobních životech, tak ve službě, to jenom potvrzuje.

Je opravdu povzbuzující vidět, jak Pán jedná a jak se stará o všechny věci v našich životech, jak nás krok za krokem vede a učí nás ve všem se spoléhat na něj. David vyznával: „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu“ (Ž 34,9). Kéž jsou tato slova povzbuzením i pro vás, milí čtenáři. Kéž vám i toto číslo Soli Deo Gloria poslouží k hlubšímu porozumění Božímu slovu, k poznání Pána Ježíše Krista, k tomu, abyste se do něj více zamilovali a tou láskou, kterou nás miluje on, milovali také své bližní.  

Soli Deo Gloria – Jedině Bohu buď sláva!

Přidat komentář