Duch svatý

Duch svatý

Skvělý král, nesmrtelný, neviditelný, Bůh, Svatý duch, Duch svatý – je to právě on, kdo probouzí duši, která by jinak zahynula navěky. Je to on, kdo ji činí vnímavou, jinak by nikdy nic necítila. Je to on, kdo způsobuje, že kázané Slovo má proměňující moc, protože jinak by nikdy nemohlo dojít dál, než k uším. Je to on, kdo zlomí srdce. Je to on, kdo to vše cele působí.

Na této zemi přebývá tajemná bytost, jejíž prací je obnovovat padlé a zachraňovat bloudící. Nemůžeme ho vidět ani slyšet, přesto v nás přebývá jako vládce naší přirozenosti. Za místo přebývání si zvolil „zkroušené srdce“ a „zdeptaného ducha“ (Ž 34,19).

Přidat komentář