Naděje pokrytce

Doba čtení: 2 minuty
2. 8. 2023
Charles Simeon

Mnozí vyznávající křesťané se druhým zdají být v pořádku, ale sami jsou pod nadvládou nějakého tíživého hříchu. Skrytě se oddávají pýše, závisti, zlobě, lakotě, chlípnosti nebo nějakému jinému hříchu. Nežijí ve své skryté komůrce blízko Bohu a neusilují o plnění jeho vůle, jak je zjevena v jeho Slově. Více jim záleží na tom, aby vypadali jako zbožní, než aby takoví skutečně byli, a aby jim tleskali lidé, než aby získali uznání od Boha.

Ekonomické pronásledování nemusí být násilné, ale přesto je bolestivé

Doba čtení: 2 minuty
26. 7. 2023
Mike Judge

Rev. Fothergillovi byl zrušen bankovní účet za to, že udělal to, k čemu ho jeho banka vyzvala – jako klient poskytl zpětnou vazbu své bance. Požádal svou banku, aby přestala poučovat majitele účtů ohledně „woke“ a soustředila se na správu peněz svých klientů. V důsledku toho mu bylo sděleno, že jeho účet byl zrušen a že má 14 dní na to, aby si své peníze vybral.

Proč už nepoužívám transgenderová zájmena

Doba čtení: 6 minut
Rosaria Butterfieldová

Veřejný hřích vyžaduje veřejné pokání, ne úpravu kurzu. Veřejně jsem se prohřešila v otázce transgenderových zájmen, když jsem o tom bez rozmyslu psala ve svých knihách a článcích. Veřejně jsem se pro­hřešila tím, že jsem v rozhovorech a veřejných otázkách a odpovědích obhajovala používání transgenderových zájmen.

Dobré svědomí

Doba čtení: 9 minut
Arthur W. Pink

Tento výraz „dobré svědomí“ se vyskytuje na několika dalších místech Nového zákona. Vzhledem k jeho hlubokému významu si žádá naši největší pozornost. Ve Slově se toho o svědomí říká mnoho a hodně záleží na tom, zda ho máme a zda si ho zachováme. Proto je vhodné, abychom tomuto závažnému tématu věnovali co největší pozornost. Nejenže má velký praktický význam, ale je obzvláště aktuální vzhledem k době bez svědomí, v níž žijeme.

O šesti bludech: O prokletí a vyobcování

Doba čtení: 5 minut
Jan Hus

Blud o kletbě znamená, že kněží se domnívají a podle toho učí lidi, že každá jejich kletba škodí člověku, kterého proklínají. Ale tak to vůbec není. Musíme si ujasnit jednak, co je to kletba, za druhé k čemu je a za třetí, jak se má provádět. Věz nejprve, že kletba je zlo­ře­čení a vyobco­vání. A to může být dvojí – jedno spravedlivé a druhé nespravedlivé.

Bůh má vůli

Doba čtení: 4 minuty
Alois Adlof

Jeho vůle je výrazem celé jeho bytosti, všech jeho tužeb a myšlení. V první prosbě Otčenáše se seznamujeme s jeho jménem, v druhé s jeho dílem, v třetí s jeho srdcem. My víme, že Bůh je v Pánu Ježíši náš milostivý Otec, víme, že jako on sám je dobrý, tak také že jeho dílo je dobré. Je-li jeho dílo dobré, jsou i jeho pohnutky dobré, tudíž je jeho vůle dobrá. A co je jeho vůle? Vůle jeho je, aby jeho jméno bylo posvěceno a přišlo jeho království.

Komenského Blaženost národa

Doba čtení: 12 minut
Jaroslav Kernal

Bůh ustanovil národy. Je to jeho dílo. Je to sice také důsledek jeho soudu, současně však – jak už to často u Božích soudů bývá – také způsob, jímž lidem žehná. Je to Boží uspořádání světa a kdokoliv se ho snaží měnit, bouří se proti Bohu. Snaha zničit národní identitu nějakého lidu je velmi podobná snaze zničit identitu člověka jako muže a ženy (a místo toho zde mít mnoho genderů).

Štěstí neboli blaženost národa

Doba čtení: 10 minut
Jan Amos Komenský

Vlastností každého národa je, že chce pro sebe dobré. Pod nebem je mnoho rozmanitých národů, ale všechny jsou Božím řízením pozn­amenáni tímto znakem: Jako jednotlivci i jako jednotlivé národy milují sami sebe a chtějí, aby se měli dobře, a povzbuzují se k péči o toto blaho a soutěží v tom mezi sebou. Tedy kromě národa, který je zvrácený. Jestliže nějaký národ odmítá pečovat o sebe až do té míry, že nechce poznat své neštěstí a nedá se pohnout ani vyburcovat cizím štěstím, musí být ve své lidské přiroze­nosti zvrácený.