Soli Deo Gloria č. 40

Soli Deo Gloria č. 40

Doba čtení: 1 minuta

Jednoduchá víra

Náš nebeský Otec nás často přitahuje provázky lásky. Jak pomalu reagujeme na jeho jemné podněty! Přitahuje nás k tomu, abychom v něj věřili ještě jednodušším způsobem, ale zatím jsme nedosáhli Abrahamovy důvěry. Své světské starosti nenecháváme u Boha. Naše chabá víra vnáší do našich duší chudobu. Neotevíráme svá srdce dokořán, ačkoli Bůh slíbil, že je naplní. Cožpak nás dnes nepřitahuje, abychom mu důvěřovali? Neslyšíme, jak říká: „Pojď, mé dítě, a důvěřuj mi. Opona se roztrhla, vstup do mé přítomnosti. Jsem hoden tvé plné důvěry; svěř mi své starosti. Setřes ze sebe prach svých starostí a oblékni si krásné roucho radosti.“

Charles H. Spurgeon


 

Přidat komentář