Kážou staré „dobré“ ďábelské učení

Kážou staré „dobré“ ďábelské učení

Doba čtení: 2 minuty

Existuje takové místo, kterému se říká peklo. Ať vás nikdo neoklame planými řečmi. Když se lidem něco nelíbí, snaží se tomu ze všech sil nevěřit. Až Pán Ježíš Kristus přijde soudit svět, potrestá všechny, kdo nejsou jeho učedníky, strašlivým trestem!

Všichni, kdo budou shledáni nekajícími a nevěřícími; všichni, kdo lpěli na hříchu; všichni, kdo svou pozornost upnuli na světské věci; všichni, kdo nemají spásný vztah ke Kristu – všechny takové čeká strašlivý konec! „A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera“ (Zj 20,15).

1) Vím, že někteří lidé nevěří, že peklo vůbec existuje. Považují za nemožné, že by takové místo mohlo existovat. Označují to za neslučitelné s Božím milosrdenstvím. Říkají, že je to příliš strašná představa, než aby byla skutečně pravdivá. Ďábel se z názorů takových lidí samozřejmě raduje. Vydatně pomáhají jeho království. Hlásají totiž ďáblovo staré, oblíbené učení: „Určitě nezemřeš!“ (Gn 3,4)

2) Dále vím, že někteří nevěří, že peklo je věčné! Říkají nám, že je neuvěřitelné, že soucitný Bůh bude lidi trestat navěky. Představují si, že nakonec jistě otevře dveře pekelného vězení. I to je velmi dobrá pomoc pro ďáblovu věc.

3) Vím také, že někteří věří, že peklo existuje, ale nikdy nepřipustí, že by tam někdo šel! Představují si, že všichni lidé jsou dobří, všichni jsou upřímní, všichni to myslí dobře a všichni, jak doufají, půjdou po smrti do nebe!

Běda, jak častý je to blud!

Kdybych nikdy nemluvil o pekle, myslel bych si, že jsem zatajil něco, co je užitečné, a považoval bych se za ďáblova komplice.

Čtenáři, prosím tě ve vší laskavosti – vyvaruj se falešných názorů na téma, o němž pojednávám. Střez se nových a podivných nauk o pekle a věčnosti trestu. Dej si pozor na to, aby sis nevytvořil vlastního boha:

  • boha, který je milosrdný, ale ne spravedlivý,
  • boha, který je samá láska, ale není svatý,
  • boha, který má nebe pro každého, ale peklo pro nikoho,
  • boha, který na věčnosti nebude dělat rozdíly mezi zbožnýmibez­božnými.

Takový bůh je modlou tvé vlastní představivosti! Je to stejná modla jako had nebo krokodýl v egyptském chrámu! Stvořily ji ruce vaší vlastní fantazie a sentimentality! Není to biblický Bůh – a vedle biblického Boha žádný jiný Bůh neexistuje.

Přidat komentář