Soli Deo Gloria č. 32

Soli Deo Gloria č. 32

Doba čtení: 1 minuta

Dárce milosti

Hospodin je ze své podstaty štědrý, dávat je jeho potěšení. Jeho dary jsou nadmíru vzácné a dává je stejně ochotně jako světlo slunce. Svým vyvoleným dává milost, protože si to přeje, svým vykoupeným ji dává na základě své smlouvy, povolaným na základě svého zaslíbení, věřícím, protože o ni usilují, a hříšníkům, protože ji potřebují. Dává milost hojně, včas, neustále, ochotně a svrchovaně, přičemž hodnotu dobrodiní dvojnásobně zvyšuje způsobem jeho udělování. Čtenáři, jak je požehnané, když se rok s rokem pomalu setkává a listí začíná znovu opadávat, těšit se z takového nepomíjejícího zaslíbení, jako je toto: „Hospodin je dárce milosti“ (Ž 84,12).

Charles Spurgeon