Ženská válka

Ženská válka

Doba čtení: 1 minuta
  • Hospodin totiž vydá Síseru do rukou ženy. (Sd 4,9)

Poněkud neobvyklý text, ale možná jsou na světě duše, které mají dost víry na to, aby ho pochopily. Bárak, muž, ačkoli byl povolán do války, neměl příliš odvahy bojovat, ledaže by s ním šla Debora, a tak Hospodin rozhodl, že to bude ženská válka. Tím pokáral mužovu liknavost, získal pro sebe větší slávu a uvalil větší hanbu na nepřátele svého lidu.

Pán může stále používat slabé nástroje. Proč ne mě? Může použít osoby, které nejsou běžně povolány k významným státnickým úkolům. Proč ne tebe? Žena, která zabila nepřítele Izraele, nebyla žádná Amazonka, ale žena, která se zdržovala ve svém stanu. Nebyla řečníkem, ale ženou, která dojila krávy a vyráběla máslo. Nemůže si Pán použít kohokoli z nás, aby uskutečnil svůj záměr? Někdo může přijít do domu i dnes, stejně jako přišel Sísera do Jaelina stanu. Budiž nám dáno, abychom ho nezabili, ale zachránili. Přijměme ho s velkou laskavostí a následně mu předložme požehnanou pravdu o spasení skrze Pána Ježíše, našeho velkého Zástupce, a naléhejme na příkaz „Věř a žij“. Kdo ví, zda nějakého zatvrzelého hříšníka evangelium nezabije ještě dnes!

 

Přidat komentář