Editorial č. 43

Doba čtení: 1 minuta
Jaroslav Kernal

Bůh ve své milosti a ve svém sli­tování vylil svého Ducha na všeliké tělo, jak zaslíbil. V onen den bylo obnoveno tři tisíce duší a začala se obnovovat tvářnost země. Zrodila se nevěsta Kristova, církev, která nemohla být ustanovena, dokud Pán nekončil dílo, kvůli kterému přišel, nebyl vyvýšen vzhůru a ustanoven hlavou jak církve, tak také všech mocností a sil.

Soli Deo Gloria č. 43

Doba čtení: 1 minuta

Kristova láska

Za francouzské revoluce byl jeden mladík odsouzen k smrti na gilotině a zavřen do jedné z věznic. Mnozí ho velmi milovali, ale byl tu jeden, který ho miloval víc než všichni ostatní dohromady. Jak to víme? Byl to jeho vlastní otec a láska, kterou choval ke svému synovi, se projevila takto: když se četla jména ze seznamu, otec, jehož jméno bylo úplně stejné jako synovo, odpověděl na toto volání, a poté se za zvuku bubnů vydal na popraviště a jeho hlava se skutálela z popraviště místo synovy, a tak se stal obětí mocné lásky.

Křesťan a stát (1)

Doba čtení: 25 minut
15. 5. 2024
Martyn Lloyd-Jones

V první řadě jako křesťané věříme, že moc, která je, je ustanovena Bohem: „Neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha.“ To je základní tvrzení. Stát a vláda, vrchnosti a tak dále nejsou lidským výmyslem, nejsou lidským přáním nebo zařízením. Navzdory názorům takzvaných „předních autorit“ tvrdíme na základě Písma, že se muži a ženy nevyvinuli ze zvířat. Stejně tak jejich kultura a vláda. Vůbec ne! Tyto věci jsou výsledkem Božího působení a činnosti. Je to Bůh, kdo ustanovil stát. Evoluční pohled vám řekne, že lidstvo tyto věci postupně vymyslelo, že se vyvinuly v důsledku pokusů a omylů. To je zcela mylné. Všechny uvedené principy najdete stanovené ve Starém zákoně.

Dobrota a milosrdenství

Doba čtení: 2 minuty
Frederick B. Meyer

Jsou matky, které po svých dětech neustále uklízejí. Ti maličcí zažili vzácné chvíle, po nichž však zůstává chaos a nepořádek, ale přichází matka, opravuje rozbité hračky, zašívá roztrhané šaty, všechno dává do pořádku a všechno pečlivě urovnává. Jako sanitní sbor prochází bojištěm, jako čas ověnčuje ruiny a rozvaliny zelení, jako láska vkládá ty nejněžnější výtvory do slov a činů – právě tak nás provází Boží láska.

Slyš signál!

Doba čtení: 1 minuta
3. 5. 2024
Charles H. Spurgeon

Existují znamení Pánova hnutí, která by měla pohnout i námi. Duch Boží vane na místech, kde je slyšet, takže můžeme zaslechnout jeho šelest. Tehdy je čas, abychom byli bdělejší více než kdy jindy. Musíme se chopit jedinečné příležitosti a vytěžit z ní maximum. Bojovat proti Pelištejcům máme za všech okolností, ale když před námi vyjde sám Pán, měli bychom být v boji obzvlášť stateční.

Autorita a vedení

Doba čtení: 13 minut
Clifford Pond

V mnoha církvích se projevila krize autority, která má řadu příčin. Starší, kteří učí, se začali domnívat, že mají zvláštní postavení, a snažili se autokraticky vládnout ostatním starším v církvi. Opačným extrémem je, že když bylo ustanoveno pluralitní staršovstvo, starší se také stávali autoritářskými a v některých případech se pokoušeli řídit starší, kteří kázali!

Kdy opustit církev II.: Zkontrolujte své motivy a dejte si pozor na jazyk

Doba čtení: 3 minuty
Jeff Robinson

Před několika týdny jsem zde na blogu Founders položil otázku „Kdy opustit církev?“ a slíbil jsem, že se této problematice budu věnovat i ve druhém příspěvku. V tomto příspěvku se chci zabývat otázkou, jak z církve odejít. Když je nutné najít si jiný sbor, musíme pečlivě sledovat svá srdce a své pohnutky a musíme si dávat pozor na to, co říkáme a jak se chováme "za dveřmi".

Nebojte se, ale bojte se!

Doba čtení: 4 minuty
František Hrdlička

Určitě znáte slova, a mnozí z nás nejen jako slova – stress, strach, úzkost, nejistota ... Strach někdy prožívá každý člověk, strach je emoce nebo pocit, vznikající jako reakce na reálné nebo údajně hrozící nebezpečí. Strach člověka něčím svazuje, ochromuje ho – lidé se obávají něco říct, bojí se někam jít …

Měl by se křesťan zajímat o konspirační teorie?

Doba čtení: 3 minuty
GotQuestions.org

Kdo zavraždil Kennedyho? Kdo jsou ilumináti? Může se koronavirus šířit pomocí 5G sítí? Je QAnon pravdivý? Co je to adrenochrom? Bylo na raketoplánu zařízení, které způsobovalo zemětřesení? Pokud Bůh zjeví odpověď na některou z těchto spekulací, měli bychom mu být vděční, že vnesl světlo do našich záhad. Pokud ne, měli bychom to nechat být – zvláště pokud nám zabývání se těmito záhadami přináší strach.

Povinnost křesťana (ne)poslouchat občanskou autoritu

Doba čtení: 7 minut
Matt Slick

Mnoho křesťanů věří, že bychom se měli podřídit všemu, co naše vlády řeknou, protože jsou podle Římanům 13 ustanovené Bohem. Proto bychom neměli vládě odporovat nebo ji neposlouchat. Je to však správný biblický postoj? Ne, není. Ve skutečnosti Písmo obsahuje mnoho příkladů, kdy praví věřící neposlouchají „vládní“ autority. Podívejme se na to podrobněji.

Tři otazníky nad prvními kapitolami Genesis

Doba čtení: 11 minut
Andy McIntosh

Když jsem v létě 2001 navštívil USA, měl jsem výsadu pobýt v několika sborech a vyučovat věřící o důležitosti Stvoření. Byla to význačná chvíle, když za mnou po jednom shromáždění přišel jeden upřímný mladý muž. Byl zneklidněn tím, že hlásání doslovného šestidenního porozumění knihy Genesis vede k tomu, že ostatní upřímní věřící, kteří se považují za evangelikály, by nyní neměli být považováni za věrné Písmu.

Bůh chce, aby všichni byli spaseni

Doba čtení: 8 minut
Jaroslav Kernal

To je důvod, proč se máme modlit za všechny lidi. Ukazuje to na velikost Boží dobroty, na to, jak se „nadmíru rozhojnila milost našeho Pána“ (1Tm 1,14). Bůh je milosrdný, a jako se rozhojnil hřích, rozhojnila se i mi­lost. Jak ale rozumět tomu, že Bůh chce, aby všichni byli spaseni? Vždyť z dalších míst Písma dobře víme, že všichni spaseni nebudou.