Truchlící na Sijónu

Doba čtení: 9 minut
Jan Karafiát

Pán Ježíš zřejmě říká: „Ta kapitola je má, to je můj úkol na světě, abych truchlící na Sijónu vedl k radosti a dával okrasu místo popela.“ Když to vidím, mám z toho radost. Rád bych vám to vychvaloval, ne, že bych vám to dovedl dát, abyste si to také chválili; to tak nejde, abych vás já z Písma přivedl k Bohu! Tak se to nemá. On se nejdříve nad vámi smiluje a dá vám důvěru k sobě samému a potom teprve máte důvěru k Písmu.

Uvidí, koho probodli … (Za 12,10)

Doba čtení: 16 minut
Jaroslav Kernal

Na Velký pátek byl Pán Ježíš odsouzen a vydán Židům, byl ukřižován a byl pohřben. Jan říká, že se naplnilo proroctví: „Uvidí, koho probodli“ (J 19,37). Podívejme se nyní na toto proroctví ze tří úhlů pohledu z hlediska času – nejprve jako na zaslíbení spasení, dále na naplnění tohoto proroctví z přítomné chvíle, kdy došlo k těmto událostem na Golgotě a nakonec jako na minulou událost, tedy z naší současné perspektivy, jako na základ naší víry a nepohnutelný pilíř evangelia.

Návrat marnotratného

Doba čtení: 2 minuty
Charles Spurgeon

Představte si příběh marnotratného syna, který se vrátil domů. Předpokládejme, že když dorazil do domu, starší bratr mu přišel naproti. Předpokládejme, že starší bratr se stal vlídným a tvářil se přívětivě; a tu ho slyšíme říkat: „Pojď dál, bratře, vítej doma!“ Ale vidím, jak tam ten navrátilec stojí se slzami v očích, a slyším ho naříkat: „Chci vidět svého otce. Musím mu říct, že jsem zhřešil a dopustil se toho, co je zlé v jeho očích.“

Editorial č. 41

Doba čtení: 1 minuta
Jaroslav Kernal

Jako Boží děti si neustále potřebujeme připomínat, kdo je náš Bůh, jak je mocný, že je naprosto svrchovaný a vládne. Boží slovo jasně prohlašuje, že zvítězil – můžeme to vztáhnout jak na konkrétní události v dějinách, tak především na dílo kříže. Ježíš je vítěz!

Soli Deo Gloria č. 41

Doba čtení: 1 minuta

Žádné skutky, jenom Kristus!

Vzpomeňte si, co řekl jeden významný skotský svatý, když umíral. Někdo se ho zeptal: „Co teď děláš?“ Odpověděl: „Právě sbírám všechny své dobré skutky a házím je všechny přes palubu, přivazuji se k břevnu milosti a doufám, že na něm doplavu ke slávě.“ Tak to dělejte i vy; každý den upírejte svůj zrak pouze na Krista; a dokud bude váš pohled přímý, celé vaše tělo musí být a bude plné světla. Pokud však jednou zašilháš a podíváš se nejprve na sebe a pak na Krista, bude celé tvé tělo plné temnoty.

Charles Spurgeon

Vyhnout se uklouznutí

Doba čtení: 1 minuta
21. 3. 2024
Charles H. Spurgeon

Největší nebezpečí nám hrozí od nás samých: naše zesláblá noha má tak tragickou tendenci klopýtnout. Prosme o více morální síly, abychom překonali svou náchylnost k uklouznutí. Někteří klopýtají, protože nevidí kámen na cestě: Boží milost nám umožňuje vnímat hřích, a tak se mu vyhnout. Prosme za naplnění tohoto zaslíbení a důvěřujme tomu, který své vyvolené podepírá.

Z okraje propasti do blízkosti trůnu

Doba čtení: 2 minuty
19. 3. 2024
Frederick B. Meyer

Bůh využívá oharky, střepy, trosky. To, co ostatní považují za nehodné jejich pozornosti, je pro velkého Milovníka duší drahé a neocenitelné. Doutnající knot, nalomená třtina, žena hříšnice, umírající zloděj, oharek vyrvaný z ohně, zuhelnatělý a zčernalý a téměř nepoužitelný – ti, které člověk zavrhuje jako bezcenné – nízké věci světa a věci, které jsou v opovržení,

Dva časté omyly křesťanů ohledně vlády

Doba čtení: 4 minuty
18. 3. 2024
Robby Lashua

„Vláda je zkorumpovaná.“ To je pravda. „Mnozí politici se starají jen o sebe, ne o nás.“ To je také pravda. „Není třeba, aby se křesťané angažovali v politice. Naším úkolem je pouze hlásat evangelium.“ Tak moment, počkejte. To není pravda. Je smutné, že mnoho křesťanů zastává tento mylný názor.

Diamanty z oblázků

Doba čtení: 2 minuty
14. 3. 2024
Charles Spurgeon

Byl jeden chudák, asi šedesátiletý. Byl to drsný námořník, jeden z nejhorších mužů ve vesnici. Měl ve zvyku pít a zdálo se, že ho těší, když nadává a kleje. Jednu neděli však přišel do kaple, když jeden můj téměř příbuzný kázal na text o Ježíšově pláči nad Jeruzalémem. A ten chudák si pomyslel: „Cože? Copak by Ježíš Kristus někdy plakal nad takovým ubožákem, jako jsem já?“ Myslel si, že je příliš špatný na to, aby se o něj Kristus zajímal. Nakonec však přišel za kazatelem a řekl: „Pane, už šedesát let se plavím pod praporem ďábla. Je načase, abych měl nového majitele.