Boží ruka v událostech kolem nás

Boží ruka v událostech kolem nás

Doba čtení: 2 minuty
2. 10. 2022

Když jsem v létě roku 2016, na vrcholu uprchlické krize, kdy se do Evropy valily doslova miliony převážně mladých mužů ponejvíce z muslimských zemí třetího světa, začal vykládat proroctví Aba­kuka, ani zdaleka jsem netušil, jak aktuální je tento oddíl Božího slova. Po šesti letech se k němu musím znovu vracet a promýšlet nejrůznější aplikace, které z Abakukova proroctví vyplývají. Společenství Izraele bylo v době Abakuka na cestě k rozvratu: násilí, ničemnosti, trápení, zhouba, spory, sváry, zákon byl ochromený a nebyl nikdo, kdo by prosadil právo, svévolník měl navrch nad spravedlivým, a proto bylo právo tak překrouceno (Abk 1,2–4).

V létě 2016 mi přišla tato slova jako varování před tím, co by mohlo přijít a co přichází, ale když se na ně znovu dívám dnes, je zjevné, že jsme pokročili ještě mnohem dál a tato slova se stávají bezprostředně aktuálními.

Bůh dal na relativně krátký čas (nějakých 80 let) povstat národu, který byl odvěkým nepřítelem Asýrie, dlouholetého hegemona v oblasti Mezopotámie. Byli to Chaldejci, do jejichž čela se zanedlouho dostal Nebúkadnesar, jemuž Bůh vydal do rukou dokonce i polní zvěř, aby mu sloužila (Jer 27,6). Tento národ se měl stát Boží met­lou na nevěrný Izrael. A i když byl prorok zpočátku šokovaný a zaskočený tímto Božím jednáním, nakonec přijímá z Boží ruky, že Bůh bude léčit svůj lid lékem, který je silnější než samotná nemoc, a vzdá­vá Bohu chválu za to, že ho může znát a být v jeho přítomnosti.

Proto jsem se rozhodl, že zaktualizuji původní verzi svého výkladu a připravím ji k vydání v knižní podobě. O dalších krocích vás budu průběžně informovat.

Přidat komentář