Soli Deo Gloria č. 24

Soli Deo Gloria č. 24

Doba čtení: 1 minuta
2. 10. 2022

Přemýšlej o Kristu!

Náš Pán by chtěl, aby všechen jeho lid oplýval vznešenými a šťastnými myšlenkami, které se  týkají jeho požehnané osoby. Naší pomůckou k těmto ušlechtilým myšlenkám o Kristu je pochopení toho, jak je Kristus uznáván vysoko v nebesích. Přemýšlej o tom, nakolik si Bůh váží Jednorozeného, který je pro nás jeho nevýslovným darem. Zamysli se nad tím, co si o něm myslí andělé, kteří považují za svou nejvyšší čest zahalovat své tváře u jeho nohou. Pomysli na mocnou lásku, která ho odvedla od trůnu, aby zemřel na kříži! Pohleď na něj, na vzkříšeného, korunovaného, oslaveného! Skloň se před ním jako před Divuplným rádcem, mocným Bohem, neboť jen tak bude tvá láska k němu taková, jaká má být.

Charles Spurgeon