Soli Deo Gloria č. 13

Soli Deo Gloria č. 13

Doba čtení: 1 minuta

Boží všemohoucnost

S naprostou jistotou můžeme říci, že je nemožné, abychom se ocitli mimo působení Boží všemohoucnosti. Bůh má své služebníky všude. Jsou to „poklady ukryté v písku“ (Dt 33,19), a Pánovi vyvolení se z nich mají sytit. I když oblaka zakryjí hory, jsou stále stejně skutečné jako v záři slunce. Právě tak neměnná jsou zaslíbení a skutky Boží prozřetelnosti i při nejasnosti naší víry a v těžkostech, do nichž upadáme. Máme naději a ta naděje je přítomná. Proto buďme dobré mysli. 

Když jsme na tom nejhůř, důvěřujme neotřesitelnou vírou. Pamatujme, že to je čas, kdy svou vírou můžeme nejvíce oslavit Boha.

Charles H. Spurgeon